Стартира електронното подаване на резюмета за „Наука и Младост“ 2023

Наука и Младост 2023

Ежегодният конкурс „Наука и Младост – 2023“ ще се проведе на 21-23 април 2023 г. в Аудиторен комплекс на МУ – Пловдив и ще протече под егидата на Ректора на Медицински университет – Пловдив. Работните езици на конкурса са български и английски.

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и млади учени на възраст до 45 г. Преподаватели над тази възраст следва да бъдат включвани само като научни ръководители (ментори), като те не могат да представят на конференцията, а името им се изписва последно в авторския колектив. Може да се участва, както с оригинални данни, така и с обзори или описание на клинични случаи на български и на английски език. Желателно е студенти, които се подготвят за участие, да бъдат напътствани от научен ръководител (утвърден специалист в съответната област).

Всички участници подават резюме на английски чрез българоезичната или англоезичната регистрационна форма. Подаването на заявката за участие става единствено онлайн, на сайта на МНД „Асклепий“ – www.asclepius.bg (https://asclepius.bg/cnm/registration-bg/ за български език с английско резюме), а тези, които са избрали английски език на https://asclepius.bg/cnm/registration-en/ като краен срок е 12.02.2023 г. Всеки участник може предварително да заяви предпочитана форма на своята презентация.