Стартира ежегодния конкурс за висока публикационна активност

Срок за подаване на документи – от 10.10.2022 г. до 11.11.2022 г.
Повече информация тук