Стартира приемът на документи за кандидатстудентската кампания в МУ-ПловдивОт днес започна приемът на документи за кандидатстудентската кампания на МУ-Пловдив, който е само онлайн. Крайният срок за подаване на заявления е 25. юни.
Документи за магистърските специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, за всички бакалавърски специалности и за специалностите от Медицински колеж, както и за „Управление на здравните грижи“ след завършено висше образование се подават през сайта на университета.

За специалностите „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“ и „Медицинска речева и езикова патология“ документи ще се приемат от 3. юни до 26. юли. 16. юли е крайният срок за подаване на заявления за „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ и „Иновации и предприемачество във фармацевтичния бизнес“. Приемът в тези четири специалности е чрез събеседване и среден успех от държавните изпити в дипломата за висше образование.
Изпитните формати и балообразуването за предстоящата приемна кампания остават без промяна.

Кандидатите за „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ полагат изпит по биология и химия на 1. юли. Той е с продължителност 4 часа и без прекъсване.
Кандидатите за бакалавърските специалности „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и за специалностите от Медицински колеж (ОКС „Професионален бакалавър“) се явяват на писмен изпит по етика, който ще се проведе на 3 юли. Той е с продължителност 2 часа. Кандидат-зъботехниците държат изпити по етика и скулптиране (5 юли, 5 часа).
Желаещите да учат „Управление на здравните грижи“ (ОКС „Бакалавър“) държат писмен изпит по социална медицина и здравен мениджмънт, който ще се проведе на 4 юли. Той е с продължителност 2 часа.

Кандидатите, лауреати на национална или международна олимпиада по биология и/или химия от учебната 2023/2024 г. не полагат конкурсни изпити по съответната дисциплина. При представяне на удостоверение от МОН им се признава оценка 6,00 за дисциплината, която е в съответствие с предмета на олимпиадата.

Балообразуването за магистърските специалности е сбор от оценката от ДЗИ по български език и литература и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 42, а минималният за участие в класирането – 24.

За бакалавърските специалности балът се формира от оценката от ДЗИ по български език и литература и утроената от конкурсния изпит по етика, а максималният бал е 24. За специалността „Зъботехник“ 30 е максималният бал, като сбор от оценките от ДЗИ по български език и литература, конкурсния изпит по етика и утроената оценка от изпита по скулптиране.
24 е максималният бал и за „Управление на здравните грижи“ (бакалавър), като балът се образува от утроената оценка от състезателния изпит и оценката от държавните изпити в дипломата за висше образование.

Класирането за всички специалности от ОКС магистър, бакалавър и професионален бакалавър се извършва за жени и за мъже по първата желана специалност, посочена в състезателния картон и по низходящ бал.