Untitled-1

Стартира проект Проект "Технологии в рехабилитацията" - "TECHREH – Technology in rehabilitation" - Програма Еразъм + - Дейности KA2