Стартира програма за превенция и профилактика на детското дентално здраве във Факултета по дентална медицина – Пловдив

От 25 март до 25 април 2023 година е Месецът на денталната профилактика и оралното здраве на децата, който включва безплатни прегледи, консултации и лечение. Организатор на тази инициатива е Катедрата по детска дентална медицина към ФДМ на Медицински университет – Пловдив с ръководител проф. д-р Ани Белчева.

Празникът „Красива усмивка“ постави началото на всички дейности, насочени към денталното здраве за децата. Събитието се подготви с много грижа и любов към малките пациенти от колектива на Катедрата, преподаватели и студенти от Факултета под патронажа на Ректора на МУ-Пловдив и със съдействието на Районна колегия на Български зъболекарски съюз-Пловдив.

Тази традиция превърна прекрасния пролетен ден в истински празник за децата. Стремежът на организаторите е да покажат ползите от грижите за детските зъби и да мотивират децата да мият своите зъби правилно и редовно, за да имат красиви усмивки и добро дентално здраве.

Проявеният интерес от страна на родители и деца, пълните клинични зали, озвучени от детски песни и смях бяха още едно доказателство за добрата организация на събитието. В празника участваха и деца със специфични здравословни проблеми, както и такива в неравностойно социално положение от социалните домове в града. Имаше интересни забавления и интерактивни игри за деца. Бяха презентирани обучителни анимационни филми, беседи за родители и деца, извършиха се профилактични и лечебни дентални манипулации, бяха дадени препоръки за рационално хранене и практически съвети за детско орално здраве.

С провеждането на подобни инициативи Катедрата по детска дентална медицина популяризира значението на денталното здраве като част от общото здраве и необходимостта от изграждане на хигиенни навици.

„Една от целите е да се посочат възможностите за профилактика и своевременно лечение на зъбите на децата. От друга страна, студентите се обучават на клиничен подход в реалната практика. Те са запознати с характерните особености на детското развитие през различните възрастови периоди и могат да предложат специфични профилактични мерки. И го правят интересно и полезно за здравето както на децата, така и на техните родители. Проектът „Красива усмивка“, заедно с множество други прояви в световен мащаб – като Световният ден на оралното здраве и местните профилактични инициативи, ще доведат до увеличаване процента на деца без кариес, повече щастливи деца и родители и много красиви усмивки” сподели проф. Белчева.