Стартира процедурата по набирането на кандидатури за ежегодно провеждания конкурс на L’Oréal–UNESCO: „За жените в науката“ за 2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че стартира процедурата по набирането на кандидатури за ежегодно провеждания конкурс на L’Oréal–UNESCO: „За жените в науката“ за 2021 г. Наградите ще бъдат присъдени на пет жени за изключителни заслуги в областта на физиката, математиката и информатиката.

Всяка жена лауреат на наградата ще получи парична награда от 100 000 евро за приноса си в развитието и прогреса на науката по време на специална церемония през м. март 2021 г. От началото на тази програма през 1998 г. с наградата са удостоени 112 жени лауреати, три от които са получили Нобелова награда.

Кандидатстването се извършва само чрез онлайн платформата https://www.forwomeninscience.com/en/awards, където се регистрират всички необходими за целта документи /на английски език/. Новите потребители на платформата трябва да създадат свой идентификатор и парола за достъп.

Крайната дата за подаване на кандидатурите е 31 май 2020 г. Само документите на участници, постъпили преди тази дата, ще бъдат разгледани. На хартия не се приемат документи.

За повече информация може да се запознаете с Регламента на Програмата.

С пожелание за крепко здраве и успех!
Екипът на Дирекция „Наука“
Министерство на образованието и науката
София 1000
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ 2А