Стартира „Седмица на медицинското образование“ в МУ-Пловдив

Днес се открива специалното издание на „Седмица на медицинското образование“, посветено на 20-годишния юбилей на Асоциацията на студентите медици – Пловдив, което ще се проведе в периода 07-11.03.2022 год.

Ще имате възможност да посетите разнообразни лекции, трейнинги и уъркшопи, подготвени от сертифицирани от АСМБ и IFMSA преподаватели и реномирани лектори и професори!

Тази година темите са посветени на иновациите в медицината, поднесени по интерактивен и интересен начин!


Официалното откриване е от 18:00 часа с приветствие от Ректора на Университета проф. д-р Мариана Мурджева.

Първата лекция ще бъде изнесена от проф. д-р Виктория Сарафян на тема „3D биопринтиране в МУ-Пловдив – идея, мечта, реалност“.

Очакваме Ви!

Линк: https://zoom.us/j/93549789437
Код : 93549789437