Стартира Втори етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти

Стартира Втори етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти