Стартира регистрацията за „Наука и Младост“ – 2014 в Медицински университет – Пловдив