Стартиращ нов проект по линия Еразъм+ КД2 в МУ-Пловдив, Safe4Child

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 01.02.22 г. в МУ-Пловдив стартира дейността по новоспечеления проект Safe4Child, по програмна линия Еразъм+, КД2, с ръководител доц. Гергана Петрова, дм, Катедра „Сестрински грижи“, ФОЗ. Проектът е на тема „Безопасна грижа за деца склонни към насилие в лечебни заведения и по домовете“ и цели повишаване на знанията и задълбочаване на уменията при професионалисти на първа линия и студенти медицински сестри, работещи с деца с прояви на агресивно поведение с цел неговата превенция и управление.

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА:

Проект: 2021-1-FI01-KA220-HED-000032106

Тема: Безопасна грижа за деца склонни към насилие в лечебни заведения и по домовете Safe4Child

Екип за изпълнение на проекта:

  1. доц. Гергана Петрова, дм, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив – Ръководител на проект за МУ-Пловдив
  2. гл. ас. Валентина Лалова, дм-изследовател, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив
  3. преп. Светла Иванова – изследовател, Катедра по сестрински грижи, ФОЗ, МУ-Пловдив
  4. ас. д-р Костадин Костадинов – изследовател, Катедра по социална медицина и обществено здраве, ФОЗ, МУ-Пловдив
  5. Дарена Георгиева, експерт „Комуникация и информация“, отдел „Международно сътрудничество и проектна дейност“, МУ-Пловдив.

Период 36 месеца: От 01. 02. 2022 до 31. 01. 2025 г.

Обща сума на проекта: 358 235 ЕURO

Сума за МУ-Пловдив: 41 778 EURO

Ръководител на проекта: Университет за приложни науки, Турку, Финландия

Партньори:

  1. Хамбургски университет за приложни науки, Хамбург, Германия;
  2. Университетски колеж на Корк, Национален университет на Ирландия, Корк, Ирландия;
  3. Медицински университет – Пловдив, България;

Цел: Повишаване на знанията и задълбочаване на уменията при професионалисти на първа линия и студенти медицински сестри, работещи с деца с прояви на агресивно поведение с цел неговата превенция и управление.

Очаквани резултати от проекта: Разработване на платформа за симулационно обучение посредством очила за виртуална реалност. Тази модерна образователна технология ще бъде приложена в процеса на обучение и ще улесни формирането на умения при работа с деца на студенти медицински сестри и работещи професионалисти на първа линия.