Ставната ехография – водещ метод за ранна диагностика на ревматични заболявания

МУ – Пловдив осигури най-модерната ехографска апаратура за обучението на студенти, докторанти и млади учени и за развитие на научно-изследователската дейност

Ставната ехография е най-съвременното образно изследване в ревматологията, което превъзхожда другите като диагностична стойност, достъпност, цена и безопасност за пациента.

Около това становище се обединиха участниците в Международната обучителна среща по
мускулно-скелетна ултрасонография, която се проведе през уикенда в Медицински университет – Пловдив. Тя обедини лекари от 15 европейски страни в желанието им да
придобият по-добър научен и практически опит в прилагането на този метод и да го популяризират в своите държави. Демонстрации и курсове „на живо“ съпътстваха лекционната програма.

Организатори са МУ – Пловдив, Университетска болница „Каспела“ и Българската асоциация по мускулно-скелетна ултрасонография (БАМСУ). За пета поредна година
Пловдив е Европейски обучителен център в тази дисциплина.

„Нашата мисия е да обучим повече специалисти да прилагат ставната ехография, тъй като методът е с много висока диагностична стойност, евтин е, бързо се извършва, може да се приложи от самия ревматолог, не са необходими допълнителни структури с лаборанти, скъпа апаратура, няма и рентгеново облъчване. Ехографията показва възпалителните процеси в ставите, години преди те да се видят на рентген. Това е от изключителна важност за ранна диагностика, ранно започване на лечение и проследяване на ефекта от лечението“, – подчерта проф. д-р Анастас Баталов, председател на БАМСУ, ръководител Клиника по ревматология към УМБАЛ „Каспела“ и Ръководител Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ на МУ – Пловдив.

Той допълни, че Пловдив е един от европейските центрове за обучение на ревматолози по мускулно-скелетна ултрасонография, а само преди няколко дни Медицинският университет е закупил ехографска апаратура, каквато имат единици болници в Европа.

„Образно казано – това е ролс-ройсът на ехографите. В България няма подобна апаратура и се радвам, че можем да я демонстрираме пред чуждестранните участници“, – добави проф. Баталов.

Неговите асистенти – д-р Росица Каралилова и д-р Пламен Тодоров, също са сертифицирани Европейски лектори и треньори по ултрасонография. Те изнесоха лекции заедно с професори от три европейски страни и активно участваха в демонстрациите и в подготовката на събитието.