Стажантска програма 2021 на Tesla

Уважаеми колеги, представяме Ви възможност за кандидатстване за платен стаж по стажантската програма на „Тесла“.

Стажантската програма на „Тесла“ е създадена с цел да бъде в помощ на талантливи хора и в услуга на разрешаване на най-важните проблеми на съвременния свят. Фокусът на покана е към студенти, чиито кандидатури се разглеждат с приоритет, но същевременно поканата е насочена и към професионалисти от различни академични, научни и професионални профили.

Тесла разполага с офиси из целия свят, вкл. и Европа. За извършване на стаж в Европа съществуват два приема, които продължават около 5 – 6 месеца.

Може да кандидатстване по всяко време на годината, без краен срок, а сесиите, в които се разглеждат кандидатурите за Европа са всяка година през септември/октомври и януари/февруари. Онлайн формуляра за кандидатстване може да откриете тук:
https://www.tesla.com/careers/search/?country=BG

За повече информация посетете обявата тук:
Посетете https://bit.ly/teslainternshipprogram

Както и страницата за стажа на официалния сайт на „Тесла“ тук:
https://www.tesla.com/careers/students

Пожелаваме успехи!
Заместник-ректор по МСПД
Проф. д-р Диляна Вичева, дм