Нови стажове на Open Medical Institute за 2022 г.

Предоставяме на вниманието Ви предстоящите специализирани в Open Medical Institute, Залцбург, Австрия. Стажовете, които ще бъдат проведени през 2022 г., са с крайни срокове за подаване на кандидатури за участие, както следва:

  • 31-ви януари 2022 г.
  • 20-ти март 2022 г.
  • 31-ви май 2022 г.

Крайният срок зависи от конкретния стаж. Може да се запознаете с възможностите в приложения списък на семинарите.

Заявете желанието си за кандидатстване на [email protected].

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност