Стажове на Open Medical Institute за 2023 г.

Предоставяме на вниманието Ви предстоящите специализирани стажове в Open Medical Institute, Залцбург, Австрия.

Стажовете, които ще бъдат проведени през 2023 г., са едноседмични интензивни курсове във всички области на медицината, които се провеждат през цялата календарна година.

Всяка медицинска специалност е разделена на два или три свързани модула, които се редуват на годишна база.

Всеки семинар се състои от най-съвременни лекции, презентации на казуси, семинари и в много случаи практическо обучение.

Крайният срок зависи от конкретния стаж. Може да се запознаете с възможностите в приложения списък на семинарите.

Заявете желанието си за кандидатстване на [email protected].

Контактно лице: Йоана Каранова Експерт „Международно сътрудничество и проектна дейност“
Email: [email protected]
[email protected]
Phone Number: 0877868849

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност