Стажове ОМИ 2021-2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предлагам на Вашето внимание престижна и добра възможност за извършване на професионални стажове в Залцбург, Австрия, която се предоставя благодарение на сътрудничество между МУ-Пловдив и Отворен медицински институт, Австрия. През 2022 г. се предлагат 10 свободни места, за които МУ-Пловдив има възможност да изпрати учени, преподаватели, докторанти и др. членове на академичната общност на университета. Предстоящите стажове са подходящи за специалности от следните катедри:

1. Пулмология
2. Анестезиология
3. Ортопедия
4. Педиатрия
5. Неврология
6. Инфекциозни болести
7. Хирургия (катедри I-ва и II-ра)
8. Физиотерапия

Допълнителна информация може да намерите в приложения списък и на официалната страница на Института: https://www.openmedicalinstitute.org/seminars/

При интерес към предлаганите семинари, моля изпратете имейл не по-късно от 29.10.2021 г., на следния адрес: [email protected]

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник-ректор МСПД