Професор д-р Стефан Костянев – един от новите член-кореспонденти на БАН

Професор д-р Стефан Костянев, пловдивски лекар и ректор на Медицински

университет – Пловдив, е един от новите член-кореспонденти на БАН

Проф. д-р Стефан Костянев, ректор на МУ-Пловдив, е новият член-кореспондент на БАН в направление „Предклинична медицина“. Той е избран след конкурс и след гласуване от Събранието на академиците на 20.12. т.г.

Проф. Костянев завършва медицина в Пловдив с най-високото отличие „златен Хипократ” през 1979 г.

Заемал е последователно академичните длъжности: асистент, доцент и професор в катедрата по патологична физиология на МУ-Пловдив. Доктор е по медицина и доктор на медицинските науки, магистър по здравен мениджмънт. Началник е на лабораториите по функционално изследване на дишането, кръвно-газов анализ, физическо натоварване и изследване на съня. Член е нa борда на директорите на УМБАЛ “Св.Георги”.

Проф. Костянев е ерудиран учен и експерт, вдъхновяващ преподавател и администратор с модерна визия. Научната му продукция, преподавателската и организационна дейност за създаването на научна инфраструктура, научни школи и мрежи, за популяризирането и разширяването дейността на БАН извън София, са оценени от научната общност в България и чужбина.

Като ректор на МУ-Пловдив той изведе висшето училище на престижно място в националната класация. МУ-Пловдив стана носител и на редица високи международни отличия за водещи позиции в областта на образованието.Изборът на проф. Костянев за член-кореспондент на БАН е събитие за пловдивската медицина и общественост, тъй като измина повече от половин век, когато през 1962 г. за първи път беше удостоен с това звание друг преподавател и учен в Медицински университет – Пловдив – чл. кореспондент проф. д-р Елисей Янев, лекар-микробиолог.