Чл.-кор. проф. Костянев – Ректор на МУ-Пловдив ще оглави Департамента за медицински науки на OAU

Уважаеми представители на Академичния състав, докторанти, специализанти и студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” с удоволствие Ви уведомява, че чл.-кор. проф. Костянев – Ректор на МУ-Пловдив получи и прие официална покана от Оксфордския академичен съюз (OAU) да оглави Департамента за медицински науки на OAU.

OAU е академична организация на ректорите в Европа (бившия Клуб на ректорите в Европа).

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД