Ректорът на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн пред БНР-Пловдив

В първия ден от втория си мандат ректорът на МУ-Пловдив чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн,  ексклузивно пред БНР-Пловдив

Връзка към интервюто