Чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн спечели изборите за ректор на Медицински университет – Пловдив за втори мандат 2015-2019

rectorОбщото събрание на Медицински университет – Пловдив проведено на 14 юли 2015 гласува за втори път доверие на ректора – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн.От гласувалите за ректор 237 делегати: 141 са гласувалите за чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн и 91 за опонента проф. д-р Николай Бояджиев, дм. 5 са невалидните бюлетини.251 бе общият списъчен състав на преподаватели, студенти, докторанти и служители на Медицинския университет – Пловдив като делегати с право на глас в Общото събрание, което прие отчета на Ръководството на висшето училище за мандат 2011 – 2015 и избра повторно за ректор чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн за следващия мандат 2015 – 2019 г.