Стипендианти на програма „Готови за успех“ от МУ-Пловдив за 2022/2023 академична година

Известни са имената на стипендиантите на програма „Готови за успех“ за академичната 2022/2023 година.
„Готови за успех“ е програма на фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак“ от 2006 година. Програмата подкрепя млади хора без един или двама родители, които имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни. От учебната 2022/2023 година размерът на стипендиите е 3000 лева за студент. Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите.
42 студенти от българските държавни висши училища, в които се обучават студенти по медицински специалности, ще получават тази стипендия.
Една трета от тях – 14 студенти, са от Медицински университет – Пловдив:
– Ава Радкова – Помощник-фармацевт – 1 курс
– Върбина Кескинова – Медицина – 1 курс
– Деница Малковска – Медицина – 3 курс
– Катерина Заблиева – Медицина – 1 курс
– Краси Маркова – Дентална медицина – 1 курс
– Лилия Ценкова – Медицина – 6 курс
– Любомир Момеков – Медицина – 1 курс
– Мария Бачева – Фармация – 5 курс
– Мериян Кършева – Фармация – 1 курс
– Симона Тодорова – Медицина – 4 курс
– Таня Зайкова – Медицина 3 курс
– Томислава Сарийска – Медицина – 6 курс
– Християна Нейкова – Медицина – 1 курс
– Цветина Цонева – Дентална медицина – 5 курс

Благодарение на тази програма стипендиантите не само имат възможност да продължат образованието си, но и да получат подкрепа за старт в кариерата си и да се запознаят с водещи работодатели.
Честито на всички студенти от Медицински университет – Пловдив, спечелили тези стипендии! Нека това ги вдъхнови все така да следват мечтите си!