Стипендианти на програма „Готови за успех“


Стипендианти на програма „Готови за успех“ 2018/2019 г.


„Готови за успех“ е програма на фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак” от 2006 година. Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти.

Подкрепят се млади хора без един или двама родители, които имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни.

Чрез тази програма стипендиантите не само имат възможност да продължат образованието си, но и да получат подкрепа за старт в кариерата си и да се запознаят с водещи работодатели.

Станаха известни стипендиантите на програма „Готови за успех” за академичната 2018/2019 година.

От всички 52 висши училища в България стипендии получават 68 студенти, от които 7 са от Медицинския университет – Пловдив:

1. Виктор Гарабитов, сп. Медицина, III курс
2. Георги Нанов, сп. Медицина, IV курс
3. Монира Абухалауа, сп. Медицина, IV курс
4. Нешка Йончева, сп. Дентална медицина, VI курс
5. Петър Гаров, сп. Медицина, IV курс
6. Симона Хаджиева, сп. Медицина, II курс
7. Стефанина Николова, сп. Дентална медицина, III курс

От медицинските университети в страната най-много стипендианти по програма „Готови за успех“ са от МУ – Пловдив (7), следвани от МУ – София (5), МУ-Варна (2), МУ-Плевен (2) и МФ – Тракийски университет – Стара Загора (1).

Честито на всички студенти от МУ – Пловдив, спечелили тези стипендии!