Стипендиантската програма на фондация „Европейски форум Алпбах“

В Министерството на образованието и науката е постъпила информация относно стартирала процедура за набиране на кандидати за стипендиантската програма на фондация „Европейски форум Алпбах“ за участие в семинарната седмица „Европейски фестивал на идеите“.

  • Събитието ще се проведе в периода 19.08. – 26.08.2020 г. в Австрия.
  • Регистриране за програмата за стипендии ще се прави между 17 февруари и 31 март 2020 г..
  • Стипендията е насочена към студенти на възраст между 18 и 30 години.

    Уведомяваме Ви, че подробна информация относно програмата, изискванията за кандидатстване и размера на отпусканата стипендия е налична на уеб-сайта: https://www.alpbach.org/en/scholarships/.