Стипендии за Франция – кампания 2018

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти и млади учени,

Информираме Ви, че Френският институт в България откри своята кампания « Стипендии за Франция » за 2018 година.

Тези стипендии се предоставят за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство и за краткосрочен престой до три месеца на докторанти и млади научни работници.

Повече информация можете да намерите в сайта на Френския институт www.institutfrancais.bg,

както и в приложените Брошура и Информационен постер.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, змз
Зам.-ректор по МСПД