Стипендии на френското правителство – обучение и научна дейност

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:

 • да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
 • възраст : 30 години за ниво магистратура (master 2)
 • възраст : 35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за престои в рамките на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници
 • да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години
 • ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение
 • да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър
 • Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива :

  Магистратура 2
  За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.

  За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж и се отпуска максимално за 12 месеца.

  За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца.

  Програма Коперник (Post Master)
  Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, програмата Коперник е насочена към икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.Стипендията е с продължителност 12 месеца.

  Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)
  Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет..

  Програма « Мобилност на млади научни работници »
  Стипендии за краткосрочен престой до 3 месеца на докторанти и млади научни работници от всички области на знанието, в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни

  Подробна информация можете да намерите в сайта на Френския институт
  www.institutfrancais.bg , рубрика Bourses du gouvernement français.