Стипендии „Фулбрайт“ за магистърски и докторски програми в САЩ (2025-26)

Уважаеми колеги и студенти,

Отдел „Международно сътрудничество и чуждестранни студенти“ към МУ-Пловдив Ви информира за предстояща безплатна онлайн информационна среща за възможностите за обучение и изследователска дейност в САЩ през 2025г.-2026 г., организирана от Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.

Основно внимание ще бъде обърнато на стипендиите за магистърски и докторски програми и ще бъдат представени възможности за докторанти, преподаватели и изследователи .

Дата и час на провеждане: 22 март (петък), 17 ч.

Тема: Стипендии „Фулбрайт“ за магистърски и докторски програми в САЩ (2025-26)

Предварителна регистрация:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OExN9kfFShiLd8eBr8XGaA

С уважение,

Проф. д-р Нешка Манчорова, дмн
Зам.-ректор МСЧС