Стипендии „Ген. Стоян Тонев и полк. Митър Тонев“ – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „ГЕНЕРАЛ СТОЯН ТОНЕВ И ПОЛКОВНИК МИТЪР ТОНЕВ“

Предоставя еднократно две стипендии в размер на по 3000.00 лв. всяка през 2020 г. на шестокурсници от специалност „Медицина“, до 30 години, с успех не по-нисък от 5.50 през цялото следване, ниски материални възможности и активна извънучебна дейност.

Краен срок за кандидатстване: 29 май 2020г.

За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център – ет.1, офис 5
Тел.: 032-602 276
Е-mail: [email protected]

Стипендии „Ген. Стоян Тонев и полк. Митър Тонев“

СДРУЖЕНИЕ „ГЕНЕРАЛ СТОЯН ТОНЕВ И ПОЛКОВНИК МИТЪР ТОНЕВ“

Предоставя еднократно две стипендии в размер на по 3000.00 лв. всяка през 2019 г. на шестокурсници от специалност „Медицина“, до 30 години, с успех не по-нисък от 5.50 през цялото следване, ниски материални възможности и активна извънучебна дейност.

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2019 г.

Регламент стипендии ген. Тонев
Заявление-формуляр стипендии ген. Тонве
Декларация лични данни – стипнедии ген. Тонев

За допълнителна информация :
Център за кариерно развитие на Медицински университет – Пловдив
Университетски информационен център – ет.1, офис 5
Тел.: 032-602 276
Е-mail: [email protected]