Стипендии „Генерал Стоян Тонев“ и „Полковник Митър Тонев“

Стипендиите „Генерал Стоян Тонев“ и „Полковник Митър Тонев“ се предоставят еднократно от Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“ на дипломанти от специалност „Медицина“ с високи академични постижения и ниски материални възможности с цел подпомагане на по-нататъшното им професионално обучение.

Стипендиите се връчват от Сдружение, създадено от наследниците на генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев – военни лекари, завършили Медицински университет – Пловдив.

Свали Регламент
Свали заявление-формуляр