Преведени стипендии на класираните студенти – държавна поръчка за м. декември.

Уважаеми студенти,

На 20.12.2016 бяха преведени стипендиите на класираните студенти държавна поръчка за м. декември.

Към тях бе добавена еднократна стипендия за отличен успех на следните студенти:

• с успех 6,00 – 100 лв.
• с успех 5,50 -5,99 – 90 лв.

Весели празници!