Стипендии по линия на международната фондация „Мацумае“, Япония

 Уважаеми представители на Академичния състав,  Уважаеми докторанти,

 Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че международната фондация „Мацумае“ от Япония със седалище в гр. Токио предоставя възможност на учени от цял свят да кандидатстват за стипендии в различни области на науката.

Финансовата помощ се предоставя за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2015 – март 2016 г. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.  

Кандидатите трябва да притежават научната степен „доктор“, да не са навършили 49 години, да имат задоволителни познания по английски или японски език, да не са посещавали досега Япония и да притежават покана от японска институция (университет, научноизследователски институт, лаборатория и др.) с уточнена работна програма. На одобрените кандидати фондацията ще предостави самолетен билет до Япония и обратно, месечна стипендия в размер на 200 хил. японски йени, застраховки и др. Допълнителна информация за програмата можете да намерите на страницата на фондацията: http://www.mars.dti.ne.jp/mif/

Срокът за кандидатстване е до 31 август 2014 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД