Стипендии на френското правителство 2022

Френският институт в България предоставя на вниманието на студенти, докторанти и изследователи възможности за кандидатстване за Стипендиите на френското правителство за 2022 година.


СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Дипломантски програми за бакалавърска степен (L1), магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale)

СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМА „НАУЧЕН ПРЕСТОЙ НА ВИСОКО НИВО“

Докторанти и млади изследователи могат да кандидатстват за стипендия за краткосрочен престой до 1 месец максимум, предоставяна на два типа кандидати :

  • докторанти (до 40 години), зачислени в докторантура в България, от всички области на знанието;
  • постдокторанти / изследователи, придобили докторска степен преди по-малко от 5 години спрямо началната дата на престоя във Франция.

Утвърдени изследователи могат да кандидатстват за стипендия за краткосрочен престой до 1 месец, предоставяна на постдокторанти / изследователи, придобили докторска степен преди повече от 5 години спрямо началната дата на престоя във Франция.

Документи по програмата за научен престой на високо ниво се приемат през цялата година и кандидатурите се разглеждат по реда на постъпването им.

За повече информация посетете сайта на Френския институт в София: https://institutfrancais.bg/stipendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАЖОВЕ

Университетската агенция на франкофонията AUF открива процедура за кандидатстване за финансиране на студентски професионални стажове с продължителност 1 до 3 месеца (в периода 18 април – 17 декември 2022 г.).

Стажовете задължително трябва да са част от академичната програма на кандидата по съответната специалност.

Необходимо е кандидатите да са получили предварителното съгласие на приемащата институция, в която работният език да е френски.

Финансовата подкрепа на AUF се изразяване в поемане максимум на транспортни разходи, месечна сума и здравна осигуровка.

Кандидатурите се подават само чрез електронната платформа на Агенцията на адрес http://formulaires.auf.org/: Appels d’offres en cours – Mobilités de stage professionnel 2022 (Europe centrale et orientale).

Краен срок за кандидатстване: 21 март 2022 г.

За допълнителна информация относно регламента, условията и документите за кандидатстване, посетете сайта на AUF и следните връзки: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2022-mobilites-de-stage-professionnel-linternational/ ;
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2022/01/R%C3%A8glement-bourses-de-postdoctorat-2022.pdf

СТИПЕНДИИ „ЙОЖЕН ЙОНЕСКО“ ЗА ДОКТОРАНТСКИ И ПОСТДОКТОРАНТСКИ НАУЧНИ СТАЖОВЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК В 33 РУМЪНСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Стипендиите се предоставят от румънското правителство на чуждестранни докторанти и преподаватели-изследователи за срок от 3 месеца в периода 1 май – 31 юли 2022 г. и включват месечна сума, транспортни разходи до и от мястото на стажа и застраховки.

Условия, модели на документи и регламент за участие, както и списък на приемащите румънски университети с подробно описание на техните факултети, специалности, научни центрове и лаборатории, ще откриете на сайта на Университетската агенция на франкофонията тук: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidatures-2022/

Кандидатурите се приемат до 11 март 2022 г. по електронен път.