Стипендии на френското правителство програма „Научен престой на високо ниво“

Стипендии на френското правителство програма „Научен престой на високо ниво“
(всички научни области)

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти и на млади научни работници, както и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020.

Докторанти и млади научни работници (до 35 години):
Докторантите трябва да са зачислени в българско висше учебно заведение, а младите научни работници трябва да са на щат в българска институция. Кандидатурите в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Стипендиите покриват медицинска осигуровка и месечна издръжка в размер на 1704 €.

Утвърдени научни работници (без ограничение на възрастта):
Кандидатури в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Стипендиите покриват медицинска осигуровка и месечна издръжка в размер на 2055 €.

Краен срок за подаване на документи : 1 ноември 2020.

За допълнителна информация, посетете сайта на Френския институт http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/ или се свържете с г-жа Бисера Коларова, bissera.kolarova@institutfrancais.bg