Стипендии на Фулбрайт България за български учени и докторанти

Уважаеми Госпожи и Господа,

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ предоставя ежегодно 5-9 стипендии за български учени и изследователи, с докторска степен, във всички области на познанието (с изключение на клинична медицина), които в рамките на 3-5 месеца да проведат своята изследователска дейност по покана на американско висше учебно заведение в САЩ. Повече за стипендиите за учени и изследователи за учебната 2024-25 г. с краен срок на подаване на документи 5 декември, 2023 г., можете да научите тук: https://www.fulbright.bg/ucheni-research/ .

Фулбрайт обявява и стипендия за изследователска дейност за български аспиранти – редовни, задочни или свободни докторанти, зачислени в български или чуждестранни висши учебни заведения, които в рамките на 6 месеца да проведат изследователска дейност в САЩ. Повече за стипендиите за аспиранти за учебната 2024-25 г. с краен срок на подаване на документи 5 декември, 2023 г., можете да научите тук: https://www.fulbright.bg/ucheni-research/

Допълнителна информация можете да намерите и в тази споделена папка: Scholars, Phd Students .