Стипендии на МОН за обучение в чужбина на студенти 2019-2020

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година


Стипендии на Министерството на образованието и науката за обучение в чужбина СТУДЕНТИ 2019-2020