Стипендии на УМБАЛ Свети Георги за медицински сестри

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

 

През предстоящата учебна 2018-2019 година УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД отпуска:

 • 10 стипендии за студенти след завършен II курс и
 • 10 стипендии за студенти след завършен III курс
 • на обучение по специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“.
  Определената стипендия е парична сума в размер от 150 до 200 лв., месечно за срок от една или две години, в зависимост от условията, на които отговаря студента.
  Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление – по образец;
 • Автобиография;
 • Препоръка от преподавател от висшето училище, в което се обучава кандидата;
 • Служебна бележка за завършен II/ III курс на обучение;
 • Документ от Висшето училище, доказващ успех не по-нисък от „Много добър“ (над 4,50);
 • Декларация за договорни задължения – по образец.
 • Подробна информация и всички необходими образци на документи за кандидатстване ще намерите на интернет страницата на лечебното заведение www.unihosp.com.
  Заявлението за кандидатстване за стипендиантската програма на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД и всички приложими документи трябва да се подадат в деловодството на лечебното заведение от 15.07.2018 г. до 05.10.2018 г. Класираните кандидати ще бъдат обявени до 15.10.2018 г. и ще бъдат поканени за подписване на договор.
  За допълнителна информация можете да се свържете с Ивелина Божинова – Главна медицинска сестра на телефон 032/60-29-76.

  ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, ДМ
  Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив