Стипендии отпускани от швейцарското правителство за академичната 2023-2024 г.

Стипендии отпускани от швейцарското правителство за академичната 2023-2024 г. за:

– докторанти в един от десетте швейцарски държавни университета, двата феде-рални технологични института, в обществени и изследователски институти; пост-докторантури – на висококвалифицирани изследователи от всички академични области;

– научни изследвания на – на висококвалифицирани учени, притежаващи ОКС „магистър“ във всички академични области, както и млади лекари;

– Изкуство – на висококвалифицирани млади хора от всички сфери на изкуството на ниво магистър или научно изследване. 

Подробна информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на ЦАИ – Център за Академични Изследвания София (cas.bg), както и на Swiss Government Excellence Scholarships (admin.ch).

След като се запознаят внимателно с публикуваната информация, процедурата по кандидатстване и установят дали отговарят на всички изисквания, кандидатите могат да се обърнат към лицето за контакт от Центъра за академични изследвания (Швейцария пре-доставя стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024 – ЦАИ (cas.bg)). за да им бъде предоставен пакета с документи за кандидатстване.

Пакетът от документи на кандидатите от България трябва да бъдат подадени в Центъра за академични изследвания до 20 ноември 2022 г.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария в София и Центъра за академични изследвания София.

Документите на одобрените и номинирани български кандидати ще бъдат изпратени на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите, където се прави финалният подбор.