Стипендии по програма „Мария Склодовска—Кюри“

Уважаеми представители на Академичния състав,
Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че the Instituto de Educação of the Universidade de Lisboa приема кандидатури за стипендии по програма „Мария Склодовска—Кюри“. При интерес моля да изпратите автобиография и план за работа на имейл: maramos@ie.ulisboa.pt в срок до 15 юни 2018 г.

За повече информация се обърнете към посочения имейл и лице за контакт: Alexandra Ramos, UIDEF Office, Instituto de Educação, Alameda da Universidade, 1649-013
Lisboa – PORTUGAL, T. +351 21 794 36 33, е-майл: maramos@ie.ulisboa.pt

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД