Стипендии по Програма „Научен престой на високо ниво“ септември/декември 2023

Имамe удоволствието да ви съобщим, че Френският институт в България предоставя стипендии в рамките на програмата « Научен престой на високо ниво » 2023.

Тези стипендии са предназначени за франкофони и нефранкофони и се предоставят от Френския институт в България на докторанти, зачислени в българско висше учебно завезение, на млади изследователи и на утвърдени изследователи и преподаватели за краткосрочен престой в рамките на 15 или 30 дни.

Те включват месечна издръжка, медицинска осигуровка, поемане на определени допълнителни разходи, както и други услуги (например намиране на жилище).

Свържете се с нас, ако желаете да създадете сътрудничество или да извършите изследователска дейност във Франция и търсите финансиране.

Краен срок за подаване на документи : 15 септември 2023 г.

[email protected]

Допълнителна информация можете да намерите в сайта на Френския институт в България

www.institutfrancais.bg