Стипендии на УМБАЛ Св.Георги за студенти и медицински сестри

Съобщение за отпускане на стипендии

Свали заявление за стипендия

Свали декларация