Стипендии за български студенти, докторанти и преподаватели в Словакия

Национална стипендиантска програма на Словашката Република

Стипендии за български студенти, докторанти и преподаватели в Словакия

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2023 г. до 16.00 ч.

Подробна информация:
www.stipendia.sk
www.scholarships.sk
Контакт:
г-н Ондрей Арадски (Ondrej Aradský)
Е-mail: nsp-foreign@saia.sk
Тел.: +421 2 5930 4733