Стипендии за български студенти, докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023

И през 2021 г. Швейцарското посолство в България и Център за академични изследвания стартират кампанията по разпространение на обявата по-рано от обичайното, за да се даде достатъчно време на потенциалните кандидати да подготвят необходимите документи.

Припомняме, че едно от най-важните изисквания пред желаещите да продължат своето обучение или научна работа в Швейцария е да си осигурят подкрепата на учен, базиран в институцията, към която са се насочили. За да улесним този процес, прилагаме и кратък документ с препоръки и съвети по какъв ред да става това.

Информацията по-долу, касаеща общото описание на стипендиите и изискванията за тях, се запазва от минали години. При наличието на интерес и запитване от страна на заинтересовани кандидати ще предоставим пакета с формуляри от миналогодишното издание на конкурса.

Той може да служи единствено за ориентация и подготовка. Макар да не очакваме съществени промени във формулярите за конкурса от тази година, фактическото кандидатстване преди изтичането на крайния срок трябва да стане чрез актуалните формуляри за 2020 г., които швейцарското Министерство на образованието ще разпространи през юли 2020 г. и ние ще ви изпратим при заявен по имейл интерес.

Пълната обява можете да видите: ТУК