Стипендии за чуждестранни студенти в Австрия

Австрийското федерално министерство на образованието, науката и изследователската дейност предоставя стипендии за чуждестранни студенти за академичната 2021/2022 г.

Подробна информация на немски и английски език: www.grants.at