Стипендии за обучение в Турция 2019

Кандидатстване по Програма „Турски стипендии“,
реализирана от Председателството на турските сродни общности в чужбина


В рамките на Програма „Турски стипендии“, реализирана от Председателството на турските сродни общности в чужбина всяка година над сто хиляди кандидат-студенти, сред които и кандидат-студенти от България, правят постъпки за обучение в турски висши училища.

Кандидатстването ще се извършва лично и онлайн в периода 15 януари-20 февруари 2019 г. Предвижда се интервютата за бакалавърските и магистърските програми да бъдат проведени през месеците април-май, като през м. юли ще бъдат обявени резултатите. Подробна информация има на следния уебсайт www.turkiyeburslari.gov.tr.

С цел обявяване и представяне на програмата, предвижда се в началото на м. февруари Посолството заедно с участието на представители на Председателството на турските сродни общности в чужбина да организира презентационно мероприятие, на която могат да участват заинтересовани представители на българските висши училища. Точната дата на мероприятието ще бъде съобщена допълнително.