Стипендии за студенти – Медицински сестри в УМБАЛ Св. Георги

Информaция за обявата