Стипендии за студенти по спец. Медицинска сестра

Община Златоград, съвместно с Ротари клуб Златоград – Неделино, създава Фонд „Стипендия“ за студенти по специалността „Медицинска сестра“.

Целта на тази инициатива е да бъдат привлечени медицински сестри, които да работят в Община Златоград.

Условие за получаване на финансово подпомагане от Фонд „Стипендия“ ще бъде студентите да са сключили предварителен трудов договор с лечебното заведение на територията на общината.

След започване на работа се предвижда медицинските сестри да бъдат подпомагани чрез предоставяне на средства за наем на жилище, възстановяване на средства за участие в курсове, възстановяване на пътни разходи от и до работното място, ако живеят извън Златоград.

За повече информация:
Общинска администрация – Златоград

Тел.: 03071/ 25 51, 25 53
E-mail: [email protected]