Стипендии “ФУЛБРАЙТ” и “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” през учебната 2013-14 г.

http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/students/11-12_fulbright-bg.html БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕНСТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” И “ХЮБЪРТ ХЪМФРИ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013-14 ГОДИНА Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2013-14 година:• Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)• Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца)• Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)• Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)• Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)• Стипендия за развитие на гражданското общество съвместно с Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (3-5 месеца)Краен срок за подаване на документи: 2 май 2012 г.Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 2 май, 2012 г. се счита за значително предимство при кандидатстване.Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 17 септември, 2012 г. Информация и формуляри за кандидатстване:на адрес http://www.fulbright.bg и в Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17, ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830Приемно време: 14 – 16 ч. всеки работен ден Учебен Център към Комисия “Фулбрайт” предлага подготовка за iBT TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT и обучение по английски език на всички нива.  Информация и записване: София 1504, ул. “Панайот Волов” № 1, ет. 2, ап. 6, тел. (02) 944 0441, e-mail: [email protected]„>[email protected] Компютърен тест център „Фулбрайт“ № 8007администрира тестовете: iBT TOEFL, GRE, PMI, CFM и GEDИнформация: София 1000, бул. „Ал. Стамболийски“ №17, I етаж, стая 14; тел. (02) 980 4985, 981 2215; e-mail: [email protected]„>[email protected]доц. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор МСПД  ________________________________________________________________________________________