Стипендии на германската служба за академичен обмен daad за 2015/2016 г.

Уважаеми преподаватели,

Уважаеми докторанти и млади учени,

Германската служба за академичен обмен DAAD предоставя стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за предстоящата академична 2015/2016 г.

Подробна информация, включваща списък със стипендиите, условия, срокове и необходими документи за кандидатстване, може да бъде намерена на интернет страницата на Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий” http://www.cmfnd.org. Подборът на стипендиантите ще се извършва под ръководството на Посолството в сътрудничество с фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия.

Срок за подаване – 1-15.11.2014

Стипендиите ще бъдат връчени на официална церемония в сградата на Посолството през месец май 2015 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД