Стипендии на научната и образователна фондация на Байер „Карл Дуисберг“

 Стипендии на научната и образователна фондация на Байер „Карл Дуисберг“

Целта на фондацията е да помогне на млади таланти да реализират научни проекти в Германия, за да развият своите кариерни възможности. Търсят се кандидати, които следват висшето си образование по специалности хуманна и ветеринарна медицина, обществено здраве и инженерна медицина. Средствата от стипендиите могат да бъдат използвани за провеждане на клинични стажове, лабораторни проучвания, преддипломни стажове, специализирани обучителни курсове, разработване на докторски тези, научноизследователска работа по проекти в Германия.Кандидатите трябва да имат добри оценки от следването, отлична мотивация, детайлизиран план на проекта с потвърждение на приемащата институция.Срокът за кандидатстване за стипендии за учебната 2014/2015 г. е до 15 юли т.г. Подробна информация за стипендиите и начина на канди­датстване на:http://www.bayer-foundations.com/en/carl-duisberg-scholarships.aspxhttp://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx