Стипендии по програмата „Мобилност на млади научни работници” на френското правителство за 2015 г.

Уважаеми колеги, Информирам Ви, че все още има възможност за кандидатстване за стипендия по програмата „Мобилност на млади научни работници” на френското правителство за 2015 г. Срокът за подаване на кандидатурите е 30 септември. Необходими документи /преведени и легализирани/: формуляр  снимка, залепена върху формуляра  CV мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение или академична справка за студентите в последна година атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение копие на личната карта Досието се подава във Френския институт. След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията стипендианти подготвят ново досие (Dossierdeboursed’études), което, веднъж депозирано в Отдела за стипендии във Френския институт в България, се изпраща в CampusFrance Париж за одобрение. Сесиите за 2016 г. са в края на февруари, на април и на септември. За подробна информация: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/stipendii-nauchni-rabotnici/     За съдействие можете да се обърнете към Ст. пр. Г-жа Анета Тошева, ДЕСО.   Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД