Стипендии за чуждестранни студенти, докторанти, университетски преподаватели и изследователи

Уважаеми колеги,

През академичната 2013-2014 година стартира Национална програма за стипендии на Словашката Република за обмен на студенти, докторанти, научни работници и преподаватели.

Подробна информация относно условията за кандидатстване, получаването на стипендия чрез програмата и възможностите за подаване на on-line формуляр може да бъде получена приложената ИНФОРМАЦИЯ и на следния интернет адрес: www.scholarships.sk.

ИНФОРМАЦИЯ за Национална програма за стипендии на Словашката Република 

Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2013 г.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД