Стипендии за изследователско предложение, статия или проект

Стипендии за изследователско предложение, статия или проект

Уважаеми представители на Академичния състав,

Global Development Network (GDN) (Глобална мрежа за развитие) понастоящем приема кандидатури за участие в наградни конкурси“

1. Awards and Medals Competition (AMC)

2. KOICA Development Research Award (KOICA Award).

GDN кани изследователи от развиващите се страни и икономиките в преход да подадат научни статии и нови предложения за научни изследвания .  

Глобални награди за развитие на конкуренцията 2013-2014.

Категориите, подлежащи на оценяване за награди, в AMC и KOICA, както и допълнителна информация, могат да се намерят на сайта http://www.gdn.int/ и http://gdn.int/html/page2.php?MID=3&SID=24&SSID=70&SCID=39, а предложения за участие в конкурсите могат да се изпращат на адреси:

– AMC award to awards@gdn.int

– KOICA Award to gdnkoica@gdn.int.

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмнЗам. Ректор по НИД